แบบสอบถามความต้องการการใช้คอมพิวเตอร์ในด้านต่าง ๆ หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ มวล.

แบบสอบถาม

      หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณได้รับการอนุมัติจัดตั้งห้องปฏิบัติการ ณ อาคารวิชาการ 6 ในปี 2006 ในการจัดตั้งจำเป็นต้องรวบรวมความต้องการการใช้คอมพิวเตอร์ในด้านต่าง ๆ จากผู้ใช้ในหลักสูตรฯ ตลอดการศึกษาของท่าน จึงขอรบกวนท่านในการตอบคำถามต่อไปนี้เพื่อประโยชน์ต่อตัวท่านเอง (ส่งภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2548 ที่ [email protected])

ชื่อ-นามสกุล
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
ตัวอย่าง
Hardware
List
Features
Research
Amount
PC
Pentium4 3.2T(541), RAM 2/DDR GB, HDD 120GB, Linux
POM Model
1
PC
Pentium4 3.2T(541), RAM 2/DDR GB, HDD 200GB, DVD-RW, Linux, Windows
Research web server
1
Hardware
List
Features
Research
Amount
Software
List
Features
Research
Amount
Network and Internet
List
Features
Research
Amount
Other
List
Features
Research
Amount

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Medical Record : เวชระเบียนความเห็น (1)

ขอบคุณมากค่ะ อาจารย์