รูปวงชายเลความเห็น (1)

สมาชิกของวง
IP: xxx.147.56.236
เขียนเมื่อ 

1.หมู ชายเล -ขวาสุด

2.อ๊อด ชายเล -คนกลาง

3.ราม ชายเล -ซ้ายสุด