วันนี้ได้เชิญชวนพี่เชาวลิตร จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแหลมงอบสมัครใช้KM

พอดีเห็นพี่เขาออนไลน์ก้เลยแนะนำและเชิญชวนพี่เขาสมัครใช้งานKM ประสบความสำเร็จ นี่คือบล๊อกของพี่เขา

http://gotoknow.org/laemngob

ชุมชน

http://gotoknow.org/laemngob-friend-group

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พยาบาลกับคลินิกบริการความเห็น (0)