Endnote โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม


เครื่องมือสำหรับนักวิจัย นักศึกษา นักวิชาการ ในการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล

 

*** ดิฉันได้รับการสอบถามจากอาจารย์คณะวิทยาการจัดการฯ เกี่ยวกับโปรแกรม Endnote และคิดว่าคงมีอาจารย์หลายท่านที่สนใจ และต้องการใช้งาน แต่เนื่องจากสำนักหอสมุด ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อมาให้บริการ  ซึ่งคงต้องนำเสนอขึ้นไปในระดับนโยบาย หากท่านอาจารย์และผู้ใช้บริการสนใจ ช่วยแสดงความคิดเห็นหรือนำเสนอความต้องการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดซื้อต่อไปค่ะ  *** 

 

EndNote เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการจัดการรายการทางบรรณานุกรม หรือรายการอ้างอิงที่ผู้ใช้ไปสืบค้นมาจากแหล่งต่างๆ  เช่น จากฐานข้อมูลออนไลน์  ฐานข้อมูลซีดี-รอมหรือจากฐานข้อมูลของห้องสมุด (OPAC) ซึ่ง Endnote มีคุณสมบัติดังนี้

          1. ช่วยจัดเก็บรายละเอียดต่าง ๆ ของรายการทางบรรณานุกรมไว้ในฐานข้อมูลของ EndNote  ที่มีชื่อเรียกว่า Library  เช่น ชื่อผู้แต่ง ชื่อบทความ ชื่อรายการ ปีที่ ฉบับที่ เลขหน้า ของเอกสารแต่ละรายการ แต่ละ Library จะมีนามสกุล .enl สามารถจัดเก็บรายการอ้างอิงได้ไม่จำกัดจำนวน 
          2. เพิ่มรายการทางบรรณานุกรมที่หาได้จากแหล่งต่าง ๆ เช่น OPAC ของห้องสมุด หรือฐานข้อมูลทางบรรณานุกรมต่าง ๆ เข้ามาไว้ในฐานข้อมูลของ EndNote โดยใช้วิธีการ Import รายละเอียดต่าง ๆ เข้ามาได้ทันที
          3.  สามารถสืบค้นฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้ Z39.50 ได้ทันทีและ สามารถ download รายการทางบรรณานุกรมจากฐานข้อมูลออนไลน์มาไว้ที่ EndNote ได้
          4. สร้างรายการอ้างอิงหรือรายการบรรณานุกรมสำหรับงานเขียนแต่ละชิ้นได้ทันทีและในรูปแบบที่ต้องการมากกว่า 600  รูปแบบ เช่น AIP, IEEE, Harvand, ASCE AIP,Vancouver
          5. สามารถใช้ได้กับโปรแกรมจัดการเอกสารทั่วไป เช่น Microsoft Word, Word Perfect ใช้งานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Windows 2000, ME, XP

ตัวอย่างฐานข้อมูลออนไลน์ที่สามารถ Export ข้อมูลเพื่อจัดเก็บด้วย Endnote ได้ ได้แก่ Science direct , SpeingerLink, ACS Publication ฯ

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่งในต่างประเทศ ได้นำโปรแกรม Endnote มาใช้งานแล้ว เช่น King's College London, Massachusetts Institute of Technology , Oxford University, Newcastle University, Standford University

สำหรับประเทศที่มีให้บริการแล้ว ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และอีกหลายมหาวิทยาลัยที่กำลังจัดซื้อและอบรมการใช้งานแก่ผู้ใช้ เช่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นต้น

โปรแกรม EndNote สามารถ Download จากเว็บไซต์ เพื่อทดลองใช้ได้  30 วันhttp://www.endnote.com   หรือ download demo จาก web stie ของ TIAC http://server2.tiac.or.th/seminar/2005/endnote/endemo.zip  หรือ download คู่มือการใช้งานฉบับภาษาไทยได้ที่ http://server2.tiac.or.th/seminar/2005/endnote/endnote.pdf

 

 แหล่งอ้างอิง       

ดร. นงเยาว์ เปรมกมลเนตร  ศูนย์นวัตกรรมนโยบาย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  http://www.kmutt.ac.th/endnote/endnote.html

ศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี ( TIAC ) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ   http://www.tiac.or.th

เว็บไซต์ของบริษัท ISI  ResearchSoft   http://www.endnote.com  และสามารถ search หาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก google.com


 

คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 8773เขียนเมื่อ 4 ธันวาคม 2005 11:01 น. ()แก้ไขเมื่อ 17 มิถุนายน 2012 17:59 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (4)
ดีมากครับจะได้ลองใช้ดู เพราะมีปัญหาการจัดการเรื่องนี้มาก มีประโยชน์จริง ๆ

ดีมากค่ะ เห็นด้วย ขอเสนอด้วยค่ะ   pee nid

น่าสนใจครับ ว่าแต่ว่ามันแพงไหมครับ ผมเคยเห็นฉบับพันธ์ทิพแล้วซื้อมาใช้แล้ว ใช้ได้คนเดียว 1 Licence หรือว่าทุกคนที่เป็นนิสิตนำมาใช้ แล้วติดตั้งเสร็จแล้วใช้ร่วมกับเวิร์ดได้เลยหรือครับ
คณะแพทยศาสตร์รพ.รามฯ
ที่รพ.รามาฯ ห้องสมุดเขาสอนโปรแกรมนี้มานานแล้วตังแต่ปี2545เริ่มจาก v.5จนปัจจุบันเป็นv.x มีประโยชน์ต่อพวกเรา
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี