การสื่อสารสองทาง

ผมมีโอกาสอ่านบทความ "ประชาธิปไตยในมหาวิทยาลัย" ของคุณอาทิตย์ ประสาทกุล ที่เวบไซด์

  http://www.manager.co.th/Columnist/ViewNews.aspx?NewsID=9480000160103 ชอบใจจังกับคำพูดที่ว่า "การที่ผู้บริหารออกมารับฟังปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรของตัวเองเช่นนี้ ผมถือว่าเป็นเรื่องที่มองผ่านไปไม่ได้ หากกิจกรรมคล้ายๆ แบบนี้เริ่มที่สถาบันการศึกษาในเมืองไทยก่อนก็จะเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะนั่นจะเป็นการปลูกฝังค่านิยม
ให้กับเยาวชนที่ย่อมมีโอกาสเติบโตเป็นผู้บริหารที่ใจกว้างในวันหน้า"
เนื้อหาสาระอื่น ๆ ของบทความนี้มีอีกมากมายนัก ทำให้ต้องกลับมาคิดทบทวนว่า สิ่งดีๆ ที่ต่างประเทศทำได้ ทำไมประเทศไทยจึงยากที่จะทำตาม มัวแต่เลือกทำให้แต่สิ่งที่นำมาซึ่งอำนาจ ผลประโยชน์ด้านต่าง ๆ ทุกรูปแบบ หากประชาชนทุกหมู่เหล่า ตั้งใจทำหน้าที่ของตนให้ดีและสมบูรณ์มากกว่าที่เป็นอยู่ ประเทศชาติของเราน่าจะมีการพัฒนาไปพร้อม ๆ กันทั้งด้านวัตถุและจิตใจนะครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนทำงานความเห็น (0)