ตารางนัดกิจกรรมที่2

dr.kridsada
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
นักศึกษาติดต่อขอนัดหมายเวลากับคุณวิชัยด่วน

การนำเสนอเค้าโครงการวิจัยของQM7 

วันเสาร์ที่ 17 ธันวา เวลา 900-1200น.จำนวน7 คน

   ที่ห้องเรียนบัณฑิตชั้น4 ห้องเรียน9424

   คนละ 15 นาที นัดนักศึกษาทุกคนมาพร้อมกัน

   มีนักศึกษา QM8 ร่วมฟังด้วย

 วันเสาร์ที่ 24 ธันวา เวลา 900-1200น.จำนวน7 คน

   ที่ห้องเรียนบัณฑิตชั้น4 ห้องเรียน9424

   คนละ 15 นาที นัดนักศึกษาทุกคนมาพร้อมกัน

   มีนักศึกษา QM8 ร่วมฟังด้วย

ติดต่อจองเวลากับคุณวิชัยครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชั้นเรียน-วิทยานิพนธ์-ภาค2-2548ความเห็น (0)