ความรู้เกี่ยวกับยาต้านไวรัสเอดส์

ยาต้านไวรัสเอดส์

วามรู้เกี่ยวกับยาต้านไวรัสเอดส์

              ยาต้านไวรัสเอดส์  หมายถึง  ยาที่สังเคราะห์ขึ้นมาเพื่อหยุดยั้งหรือออกฤทธิ์ต้านการแบ่งตัว การยับยั้งการเกาะจับและเข้าเซลล์ (Interference with attachment and entry)  นับตั้งแต่ปี  ค.ศ. 1987  ยาต้านไวรัสเอดส์ตัวแรกมีจำหน่าย คือ  AZT  จนถึงปี ค.ศ.  1996  เริ่มมีการใช้ยาต้านไวรัสเอดส์หลายตัวผสมกัน  ( HAART = Hight Active Antiretroviral Therapy )  จนทำให้เอดส์กลายเป็นโรคที่รักษาได้  แม้ไม่หายขาด   มีกลไกการออกฤทธิ์ต่อเชื้อ HIV  หลัก ๆ 4 กลไกคือ
           1. การยับยั้งขบวนการ Reverse Transcription (Inhibition of Reverse Transcription)
           2. การยับยั้งขบวนการ Integration (Inhibition of Proviral Integration)
           3. การยับยั้ง Transcription
           4. การยับยั้ง Post-translation processing

                   ยาต้านไวรัสเอดส์ที่มีใช้ทางคลินิกในปัจจุบัน (Current Antiretroviral Drug in Clinical Use) ในปัจจุบัน ยาต้านไวรัสเอดส์ที่ได้รับการจดทะเบียนโดย U.S.FDA มีทั้งหมด 11 ชนิด ประกอบด้วยยา 4 กลุ่ม คือ
กลุ่ม Nucleoside analongues Reverse Transcriptase Inhibitors
กลุ่ม Nonnucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors (NNRTIs)
กลุ่ม HIV-1 Protease Inhibitors
กลุ่มอื่น ๆ เช่น  Fusion  Inhibitor , Integrase  Inhibitor
ยาต้านไวรัสเอดส์ที่ขึ้นทะเบียนกับองค์การอาหารและยา

                      ยาที่มีความจำเป็นสำหรับ HIV/AIDS ในประเทศที่กำลังพัฒนา แบ่งเป็น 3 จำพวก คือ
  1. Anti-infective agents สำหรับการป้องกันและรักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาส opportunistic infections (Ols)
  2. Palliative drugs เพื่อบรรเทาอาการปวดหรือสำหรับ physical and mental discomfort
  3. Antiretrovirals (ARVs) เพื่อป้องกันหรือทำลายไม่ให้เชื้อ HIV เข้าไปทำลายระบบภูมิคุ้มกันและป้องกันการติดเชื้อ
    จากแม่สู่ลูก ได้แก่

NRTI

NNRTI

PI

FI

AZT (Zidovudine)
d4T ( Stavudine )
3TC ( Lamivudine)

ddI ( Didanosine)
ABC ( Abacavir)

NVP ( Nevirapine)

EFV ( Efavirenz )

IDV ( Indinavir )
RTV ( Ritronavir )
SQV ( Saquinavir )
LPV/RTV (Lopinavir/Ritronavir )
NFV ( Nelfinavir )

ATV ( Atazanavir )

ENF ( Enfuvirtide)

TDF ( Tenofovir )
FTC ( emtricitabine)
ddC ( Zalcitabine)

DVL ( Delavirdine )

APV ( Amprenavir)
FPV ( Fosamprenavir )

      ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ด้านเภสัชกรรมความเห็น (2)

แอนตี้
IP: xxx.93.63.22
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่า ยาต้านไวรัสเอดส์จะหาได้จากที่ไหน

และถ้าเกิดคิดว่ามีความเสี่ยงต่อโรคแล้ว ควรทำอย่างไรจึงจะทันท่วงที

 

1.  ยาต้านไวรัสเอดส์จะหาได้จาก ร.พ.ของรัฐและเอกชนทุกแห่ง

2.  มีความเสี่ยงแล้วแก้ไขไม่ได้   ต้องป้องกันได้อย่างเดียวครับ