เกมส์ PP&F #ผลลัพธ์ที่ได้

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ยังไม่ทันได้กางตำรายุทธศาสตร์ ก็เห็นกลยุทธลอยออกมาแล้วมากมาย สิ่งดี ๆ เหล่านี้เราลืม ๆ กันไปหมดเสียเอง

     เกมส์ทบทวนอดีต(P) นึกถึงปัจจุบัน(P) และคาดหวังกับอนาคต(F) ที่ได้ใช้กับ คปสอ.เขาชัยสน เมื่อวันที่ 29 พ.ย.2548 มีผลลัพธ์ที่ได้ ซึ่งต่อจาก ขั้นตอนวิธีการ และ สิ่งที่ได้มา พอจะสรุปได้ดังนี้

          1. เกิดการทบทวนความเป็นรุ่นพี่ รุ่นน้อง และให้ความเคารพกัน

          2. เกิดความสามัคคี มีการทำงานเป็นกลุ่ม

          3. เกิดการเรียนรู้ข้ามกลุ่ม 3 วัย

          4. ได้ทบทวนสิ่งดี ๆ ให้ตนเอง น้อง ๆ หรือพี่ ๆ ได้ระลึกถึง และหยิบไปใช้ในการวางยุทธศาสตร์ฯ ต่อไป

          5. เข้าใจตนเอง และผู้อื่นมากขึ้น เมื่อได้มีการเปิดใจ

          6. ผู้บริหาร (ประธาน คปสอ.) ได้รับว่าลูกน้องกำลังคิดอะไร และลูกน้องก็ได้ทราบว่าผู้บริหารเวลาตัดสินใจใช้เหตุผลใด เรียกว่าได้รู้ได้เห็นเข้าไปในใจ

          7. สนุกสนาน ไม่เครียด (ได้ชื่อว่ามาทำยุทธศาสตร์ฯ เครียดก่อนออกจากบ้านมาแล้ว)

          8. แต่ละคนก็สามารถ ดึง จับ ฉวย เอา tacit Knowlede ออกมา หรือช่วยกันจากอีกคนหนึ่ง (ผมสรุปเอง เพราะแต่ละประเด็นที่สรุปออกมานั้น มีเรื่องเล่าประกอบอีกมาก)

          9. ทัศนคติต่อวิชาชีพตนเองดีขึ้น เพราะเข้าใจความขาดแคลนในอดีตที่มียิ่งเสียกว่า แต่พี่ ๆ เขาผ่านมาได้

          10. ในเวทีกล่าวคำว่า "ยังไม่ทันได้กางตำรายุทธศาสตร์ ก็เห็นกลยุทธลอยออกมาแล้วมากมาย สิ่งดี ๆ เหล่านี้เราลืม ๆ กันไปหมดเสียเอง"

          ...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (1)

กิติธร
IP: xxx.86.147.207
เขียนเมื่อ