คืนนี้ได้พูดคุยกับพี่ที่โรงพยาบาลตราดว่าโรงพยาบาลเกาะช้างจะไปดูแนวทางการทำ 5 ส และ HA 
แต่พี่เขายังขาดข้อมูลที่เราจะไปดู ว่าจะไปดูตรงจุดไหนบ้าง รายละเอียดของแต่ละหน่วยงานแบบไหน
จึงขอให้ผู้ที่รับผิดชอบ พาทีมไปดูงาน ช่วยส่งรายละเอียดให้ทางโรงพยาบาลตราดด่วนทางเมลล์[email protected] หรือ [email protected]