เกมส์ PP&F #สิ่งที่ได้มา


คำถามน่าคิดที่สืบเนื่องจากตอนที่แล้ว ทำไมกลุ่มคนที่อายุราชการ 21 ปีขึ้นไป ใช้เวลา 25 นาที กลุ่มคนที่อายุราชการ 15-20 ปี ใช้เวลา 31 นาที และกลุ่มคนอายุราชการน้อยกว่า 15 ปี ใช้เวลา 40 นาที และขอต่อเวลา 2 ครั้ง

     ต่อจากขั้นตอนและวิธีการใช้เกมส์นี้ 

     ประเด็นโจทย์สำหรับคนในอดีต "อายุราชการมากกว่า 20 ปี" โดยให้ "ช่วยทบทวนว่า จนท.และชาวบ้านเมื่อก่อนอยู่กันอย่างไร" สรุปว่าได้ค่านิยมของกลุ่มฯ คือ "ชอบของขม ชมเด็กสาว เล่าความหลัง" โดยมีข้อสรุป ดังนี้

          1. One  stop  service (คนเดียวทำทุกอย่าง)

          2. Senior / Junior (ระบบพี่น้อง)

          3. Good  commomsense (สามัญสำนึกที่ดี)

          4. Success  by  Self (ประสบความสำเร็จโดยตนเอง)

          5. We  are  the  world ( เป็นคนของประชาชน)

          6. Health / Mental (สุขภาพกาย /สุขภาพจิตดี)

          7. Team  Work / Peer  Review (ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน   / เพื่อนช่วยเพื่อน)

          8. High Vision (สายตายาว  มองการไกล)

          9. Good  apply (นักประยุกต์ตัวฉกาจ)

          10. Good  Dream (หลับฝันดี ไม่ต้องคิดอะไรมากเหมือนปัจจุบัน)

          11. Save Time  /   Save  Money (ประหยัดเวลา ประหยัดงบประมาณ ประหยัดเงินตัวเอง)

          12. อัตตานัง อัตตาโน  นาโถ (ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน เพราะรัฐไม่ค่อยได้ดูแล และไม่ได้เรียกร้องอะไร)

ภาพลีลาตัวแทน กลุ่มที่ 1 คนในอดีต "อายุราชการมากกว่า 20 ปี" พี่สายัญ ยั่งยืน

     ประเด็นโจทย์สำหรับคนในปัจจุบัน "อายุราชการ 15-20 ปี" โดยให้ "ช่วยนึกถึงว่าทุกวันนี้ จนท.และชาวบ้านอยู่กันอย่างไร" โดยมีข้อสรุปได้ดังนี้

          1. ปฏิบัติงานตามนโยบาย (มักไม่ได้คิดเองเลยไม่ดีสักอย่าง)

          2. นักประชุม (8 ว.) จนไม่ต้องทำอย่างอื่น

          3. เป็นตะเกียง (เกือบหมดมัน)

          4. มีงานฝาก (ไม่มีดอก)  มากเกินไป

          5. ต่างคนต่างทำงานของตนเองไม่ได้บูรณาการ

          6. งบประมาณจำกัดมักเข้าเนื้อ

          7. ขาดขวัญ / แรงกระตุ้นในการทำงาน

          8. ชีวิตแขวนอยู่บนเส้นด้าย (เสี่ยงฟ้อง)

          9. เป็นจุดเชื่อม  (กาวใจ)  ระหว่างรุ่น

          10. เป็นกำลังหลักของหน่วยงาน (นกเอี้ยงเกาะ)  ถ้านายใช้งานเป็น

          11. มีประสบการณ์  รู้งานเร็ว

          12.Open mide และยอมรับการเปลี่ยนแปลง

          13. สถิตย์กับองค์กร พร้อมก้าวไปข้างหน้า (เสียดายอายุราชการ)

          14. แนวร่วม / การประสานงานดี / คล่องตัว

          15. อ่อนไปกะไม่ดี  แก่ไปกะนักแรง (กำลังพอดี Power)

          16. อินาทานัง ทุกขัง โลเก

ภาพลีลาตัวแทนกลุ่มที่ 2 คนในปัจจุบัน "อายุราชการ 15 - 20 ปี" พี่ชะเอม หนูปลอด

     ประเด็นโจทย์สำหรับคนในอนาคต "อายุราชการน้อยกว่า 15 ปี" โดยให้ "ช่วยวาดฝันออกมาว่าต่อไปนี้ จนท.และชาวบ้านจะร่วมกันพัฒนาสุขภาพอย่างไร" โดยมีข้อสรุปได้ดังนี้

     รักษาพยาบาล
          - สถานพยาบาลมีคุณภาพผ่านการรับรอง
          - ระบบส่งต่อมีประสิทธิภาพ
          - บุคลากร
          - เพียงพอ
             - ปริมาณ
             - คุณภาพ
          - เครื่องมือทันสมัย  มีประสิทธิภาพ
          - ผู้ป่วยเรื้อรังรักษาที่บ้านโยทีมสุขภาพ
          - องค์กรชุมชนร่วมด้วย

     ป้องกัน
          - ลดอัตราป่วยโรคติดต่อที่ป้องกันได้
          - ป้องกันโรคเรื้อรัง
          - เทคโนโลยี่เหมาะสม

     ส่งเสริมสุขภาพ
          - ประชาชนดูแลตนเองได้
          - นวตกรรม
          - เยาวชนเป็นแกนนำในการสร้างสุขภาพ
             - สิ่งเสพติด
             - เพศสัมพัธ์
             - ออกกำลังกาย
             - เทคโนโลยี

     ฟื้นฟูสภาพ
          - ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแล
          - ชุมชนดูแลผู้พิการ + ผู้สูงอายู
          - องค์กรชุมชนมีส่วนร่วม

ภาพลีลาตัวแทนกลุ่มที่ 2 คนในปัจจุบัน "อายุราชการน้อยกว่า 15 ปี" น้องยิ่งยศ กองเอียด

     ตอนต่อไปจะเป็นการสรุปผลลัพธ์ที่ได้จากเกมส์นี้ครับ

หมายเลขบันทึก: 8758เขียนเมื่อ 4 ธันวาคม 2005 00:02 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 มีนาคม 2015 08:31 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

฿428.00 -40.42%
฿150.00 -70.0%
฿459.00 -67.37%
฿160.00 -30.0%
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี