โครงการศึกษารูปแบบโรค

Mapping DHF and FLU
1. Title: Incidence Mapping Dengue Heamorhagic Fever and Influenza in Nakhon Si Thammarat Province
 
2. Project Overview:

            ใช้ GIS ร่วมกับการศึกษาทาง Biostatistics ในการวิเคราะห์หารูปแบบการระบาดของโรค โดยการระบุตำแหน่งของที่อยู่ผู้ติดเชื้อลงในแผนที่ตามวันเวลาที่ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อไข้เลือดออกและไข้หวัดใหญ่

เพื่อดูความแตกต่างของการระบาดระหว่างสองโรคดังกล่าวในจังหวัดนครศรีธรรมราชว่าแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร และนำไปทำการใช้โปรแกรมเพื่อเขียนโปรแกรมให้เชื่อมโยงและทับซ้อนกับแผนที่รายตำบลของจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อดูรูปแบบตามเวลาที่เปลี่ยนไป เพื่อดูรูปแบบการระบาดของโรคสองโรคนี้

 
3. Background Information / Statement of the problem:

            จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออก และไข้หวัดใหญ่อยู่ในปริมาณที่สูง ได้มีการศึกษา Climatic factors ของโรคดังกล่าวมาแล้ว และเมื่อมีการติดเชื้อในช่วงเวลาต่าง ๆ ก็ยังไม่ทราบรูปแบบของการระบาดของโรคทั้งสอง ว่าเป็นอย่างไร มีทิศทางการแพร่กระจายอย่างไรในจังหวัดนครศรีธรรมราช

 
4. Project Detail:
                a. Goal & Objective

            ได้รูปแบบการแพร่กระจายของโรคไข้เลือดออกและไข้หวัดใหญ่

 
                b. Methods

            - ใช้ข้อมูลแผนที่จากภาพถ่ายดาวเทียมในการกำหนดพื้นที่ และทำการ Mapping แผนที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้ากับภาพถ่ายดาวเทียม

                - นำข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกและไข้หวัดใหญ่ ในปีที่ต้องการจะศึกษา โดยระบุลงในตำแหน่งของแผนที่ตามที่อยู่ของผู้ป่วย ซึ่งจะลงตำแหน่งเป็นรายวัน

                - นำแผนที่ที่ทำการ Mapping แล้วมาทำการประมวลผลด้วยโปรแกรมเพื่อทำให้ภาพแสดงเป็นภาพเคลื่อนไหวดูทิศทางและรูปแบบของการแพร่กระจายโรค ด้วยโปรแกรม Mathermatica

 
                c. Staff / Administration

            - Sangtien Youthao

- Suppawan Promprao

            - Siriwan Wongkoon

            - Chairote Yaiprasert

 
5. Available Resources:

·        Building - A small building for the Center will be provided by the community head.

·        Volunteer Meeting/Training Room and Office

·        Volunteers Coordinator (50%)

 
6. Need Resources:
 
            a. Personal

One full time staff at 100% salary;

One full time staff at 50% salary; and

Two part time persons at 50% salary.
 
            b. Facilities

 None (provided by the Complex System Key University Research Unit of Excellence - CXKURUE)

 
            c. Equipment

                        - Computer

                        - GPS

                        - Satellite Image of NST

                        - Software Mathematica

 
            d. Budget

                        - Tools (Hardware and Software)                     70,000 Baht

                        - Paper & Printing                                              5,000 Baht

                        - Image Nakhon Si Thammarat             10,000 Baht

                                   

7. Evaluation Plan

            - แผนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช แยกรายละเอียดเป็นเขตตำบลต่าง ๆ ทั้งหมดจากแผนที่ ภาพถ่ายดาวเทียม , GPS

            - ภาพการแพร่กระจายของโรคไข้เลือดออก และ  ไข้หวัดใหญ่ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Medical Record : เวชระเบียน

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 8756, เขียน: 03 Dec 2005 @ 23:45 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:11 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

ขอคำชี้แนะบ้าง
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
มีอะไรแนะนำก็เขียนให้บ้างครับ