ขอให้ท่านจงช่วยกันนับส่วนที่เป็นวงกลมสีดำ ว่ามีกี่จุด (วง) ? นี่เป็นวิธีการเรียกความพร้อมของผมในการไปเป็นวิทยากรบรรยาย ใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที เพื่อนำเข้าสู่บทเรียน และสร้างความสนุกสนาน

     เวลาเฉลยนะครับ จะเฉลยว่าใครนับได้มากแก่แล้ว หากนับได้น้อยก็ยังเป็นเด็กอยู่ คนส่วนใหญ่ไม่อยากแก่ ท่านลองนับดูก็ได้ว่ามีกี่จุด หรือจะเอาไปใช้บ้างก็ลองดูนะครับ ใช้มาได้ผลทุกครั้ง แต่ใช้ซ้ำไม่ค่อยได้ผล