ดาวโหลดเอกสารประกอบรายวิชา พย.614 ภาวะผู้นำและการบริหารจัดการทางการพยาบาล

หัวข้อการสัมนา ทฤษฏีการบริหารความขัดแย้ง และทฤษฏีการเจรจาต่อรอง
ให้เพื่อนๆช่วยกันแปลด้วยนะครับ งานจะได้เสร็จกันเร็วๆ