เวทีแลกเปลี่ยนหลังนำเสนอรายงานความก้าวหน้า(ตอนที่ ๕)

BEERTHAI
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ดิฉันยังใหม่กับการจัดการความรู้อยู่

    ข้อคิดเห็นจากคุณอรสา จากกรมการพัฒนาชุมชน  “ดิฉันยังใหม่กับการจัดการความรู้อยู่ แต่ตอนนี้ทางกรมกำลังปรับอยู่ อย่างไรก็ตาม การเดินเข้าไปในชุมชนก็ต้องการให้เกิดจุดเปลี่ยน การจัดการความรู้ของชุมชนคงไม่ใช่การลอกเรียนแบบของครูชบเสมอไป เรื่องที่ดำเนินการอยู่นี้เป็นเรื่องของอนาคต
การจัดการเรื่องความขัดแย้ง จะใช้อะไรเป็นตัวประสาน หรือเปลี่ยนเส้นทางเดินใดได้อีก เส้นทางการเดินยากเพราะได้เกิดมีระบบการเมืองท้องถิ่นทำให้เกิดความแตกแยก ใครได้ผลประโยชน์ แต่ที่จริงแล้วนักการเมืองท้องถิ่นกาจากภาคประชาชน ดังนั้น อะไรคือตัวประสานผลประโยชน์ บทบาทของคุณอำนวยก็เป็นนักพัฒนาชุมชน ชุมชนจะเข้มแข็งได้ก็ต้องใช้พลังในชุมชนให้มากขึ้น ทำงานเสร็จแล้วต้องถอดบทเรียนออกมา ต้องมีการสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างภาครัฐกับประชาชน
เป็นเรื่องที่ต้องการพัฒนาอย่างเร่งด่วน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน BEERTHAI_FCKMความเห็น (0)