เวทีแลกเปลี่ยนหลังนำเสนอรายงานความก้าวหน้า(ตอนที่ ๔)

BEERTHAI
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การพัฒนาเครือข่ายและกองทุน จุดหลัก ต้องบอกวิธีการทำ HOW TO?
ข้อคิดเห็นจาก พอช. การเอาการจัดการความรู้ไปใช้กับชุมชน ทั้ง จึงหยิบจับนำไปใช้ได้(รูปธรรมต้องมีให้เห็น) สิ่งสำคัญคือทางเลือกในการทำ และวิธีการทำ คุณอำนวยต้องทำอะไร ทำอย่างไร คุณกิจ ชาวบ้านซึ่งเป็นผู้ที่ต้องทำและใช้ประโยชน์ วิธีการทำทำอย่างไร ใช้อย่างไร มีทางเลือกมากน้อยแค่ไหน
                เสียงสะท้อนของคนข้างล่างยังมีน้อย ได้ยินเสียงคุณอำนวย และนักวิจัย ชาวบ้านที่มาเป็นคุณอำนวยเกิดไม่เยอะ สำหรับเรื่องเล่าของคุณกิจจะมีประโยชน์มาก แต่อย่างไรก็ตามหากจะใช้ต้องลองถามกลับไปยังชุมชนว่า ปลาทูและธารปัญญา ได้ผลหรือไม่ (ใช้แล้วมีสีสันในการชวนคุยเพิ่มขึ้นหรือเปล่า) หากตัวเครื่องมือนี้เข้าใจยากก็ไม่เหมาะกับชุมชน
แม้ว่าจะมีการอบรม พอช. เครื่องมือธารปัญญา การนำเข้าข้อมูลคุณอำนวยใช้ไม่ได้แต่   ได้แก่นของสายน้ำเอาชุมชนกลุ่มแข็งมาจับชนกับกลุ่มอ่อนอันนี้คุณอำนวยต้องตัดสินใจด้วยตนเอง  สิ่งที่สำคัญคือชาวบ้านต้องมีคู่มือและข้อมูลเพื่อใช้เป็นทางเลือก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน BEERTHAI_FCKMความเห็น (0)