ข้อคิดเห็นจาก พอช. การเอาการจัดการความรู้ไปใช้กับชุมชน ทั้ง จึงหยิบจับนำไปใช้ได้(รูปธรรมต้องมีให้เห็น) สิ่งสำคัญคือทางเลือกในการทำ และวิธีการทำ คุณอำนวยต้องทำอะไร ทำอย่างไร คุณกิจ ชาวบ้านซึ่งเป็นผู้ที่ต้องทำและใช้ประโยชน์ วิธีการทำทำอย่างไร ใช้อย่างไร มีทางเลือกมากน้อยแค่ไหน
                เสียงสะท้อนของคนข้างล่างยังมีน้อย ได้ยินเสียงคุณอำนวย และนักวิจัย ชาวบ้านที่มาเป็นคุณอำนวยเกิดไม่เยอะ สำหรับเรื่องเล่าของคุณกิจจะมีประโยชน์มาก แต่อย่างไรก็ตามหากจะใช้ต้องลองถามกลับไปยังชุมชนว่า ปลาทูและธารปัญญา ได้ผลหรือไม่ (ใช้แล้วมีสีสันในการชวนคุยเพิ่มขึ้นหรือเปล่า) หากตัวเครื่องมือนี้เข้าใจยากก็ไม่เหมาะกับชุมชน
แม้ว่าจะมีการอบรม พอช. เครื่องมือธารปัญญา การนำเข้าข้อมูลคุณอำนวยใช้ไม่ได้แต่   ได้แก่นของสายน้ำเอาชุมชนกลุ่มแข็งมาจับชนกับกลุ่มอ่อนอันนี้คุณอำนวยต้องตัดสินใจด้วยตนเอง  สิ่งที่สำคัญคือชาวบ้านต้องมีคู่มือและข้อมูลเพื่อใช้เป็นทางเลือก