เวทีแลกเปลี่ยนหลังนำเสนอรายงานความก้าวหน้า(ตอนที่ ๒)

BEERTHAI
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
หากเป็นเมืองต้องเป็นแบบสร้างความคิด หากเป็นชนบทอาจจะต้องสร้างความมั่นใจ
                อาจารย์ปัทมาวดี จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ให้ข้อเสนอไว้เป็นหัวข้อดังนี้
๑)      แนวทางการจัดการความรู้ที่เกิดขึ้นจริงเหมาะสมกับรูปแบบกองทุนแต่ละแบบ แต่ก็จะมีขั้นตอนแตกต่างกัน เช่น หากเป็นเมืองต้องเป็นแบบสร้างความคิด หากเป็นชนบทอาจจะต้องสร้างความมั่นใจ
๒)    มีการสร้างความรู้ใหม่ (แบบเฉพาะเจาะจง) จากที่เดิมเคยมีหรือไม่ เช่นนวัตกรรมการออม (ทำไมจึงเกิดขึ้น)
๓)    การดูกระบวนการเปลี่ยนแปลง เช่น กลุ่มของครูชบ เปลี่ยนจากออมทรัพย์ เป็นสัจจะวันละ ๑ บาทได้อย่างไร ดูว่าช่วงเกิดเกิดได้อย่างไร มีการจัดการความรู้อย่างไร
๔)    กะหรอทำไมจึงมีการเลือกรูปแบบของสวัสดิการ
๕)    องค์กรการเงินชุมชนเชื่อมโยงกับภาคการผลิตหรือไม่ แล้วจะเชื่อมจากตัวเงินไปสู่ผลผลิตที่เกิดขึ้นได้อย่างไร
๖)    
วิธีการคิดเชื่อมโยงอย่างไร และทำอย่างไร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน BEERTHAI_FCKMความเห็น (0)