ควันหลงการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ ๒

 ภาพ สองกูรู กำลัง "ลปรร" ในงาน "การจัดการความรู้แห่งชาติ" สะท้อน "ปิ้งแวป" ว่า True คือ ความจริงเป็นเรื่องที่เราต้อง "มุงมั่น ศรัทธา ในการพัฒนา ตน คน งาน และ องค์กร ไม่ว่า เราจะอยุ่ใน ตำแหน่งใด ที่ใด หรือ องค์กรใด"

 การบูรณาการ ดังภาพข้างล่างนี้ ของโรงพยาบาลตาคลีเป็นภาพที่น่าประทับใจอย่างยิ่งครับ

 ภาพช้าง ซึ่งเป็นสัญญลักษณ์ของชาติไทย เป็น "นวตกรรม" ที่น่าประทับใจ เป็นช้างแห่งการเรียนรู้ และ บูรณาการได้อย่างดีเยี่ยมครับ

JJ