ผู้นำ และ หลักการเรียนรู้ ๑๖ ร

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
หลักการพัฒนา เพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้

ผู้นำ และ หลักการเรียนรู้ ๑๖ ร
1.  รู้ตน-รู้ใจ ต้องรู้ว่าตนเองคือใคร มีภาวะเป็นอะไร อยู่สถานะใด มีคุณสมบัติ มีความพร้อม สติปัญญา ความสามารถอย่างไร มีกำลังแค่ไหน จุดอ่อน จุดแข็งของเราคืออะไร เราต้องสำรวจตนเองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อจะได้พัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
2.  รู้เขา-รู้เรา (มีไมตรีจิต รักที่จะเกื้อกูลกัน)
3.  รู้เหตุ-รู้ผล
4.  รู้ให้-รับ ( กระบวนการ แลก เปลี่ยน เรียน รู้ ใน KM )
5.  รู้ปรับ-รู้อยู่ ( ปรับสิ่งที่ ลปรร มาให้เข้ากับ จริต จะมีเสน่ห์)
6.  รู้สู้-รู้รุก
7.  รู้ผูก-รู้แก้
8.  รู้หลักการ (ซึ่งเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับหนึ่งในส่วนหนึ่งของหนึ่งในอุปนิสัยที่ดีทั้ง ๗)
9.  รู้งาน (งานหลัก งานรอง งานพัฒนา)
10.       รู้หน้าที่ กฎ กติกา ที่เกี่ยวข้อง
11.       รู้จุดหมาย และ ชัดเจนแน่วแน่ที่จะไปสู่จุดหมายนั้นที่กำหนดไว้โดยสอดคล้องกับ งาน หน้าที่ และ หลักการ
12.       รู้ประมาณ มีความพอดี รู้ขอบเขต ขีดขั้น ความพอเหมาะ
13.       รู้กาล รู้จักเวลา จังหวะที่เหมาะสม วางแผน เรื่อง สำคัญแต่ไม่เร่งด่วน จัดลำดับ
14.       รู้ชุมชน โดยเฉพาะชุมชนที่รอบๆตัวเรา ในมหาวิทยาลัย คือ ชุมชนนักวิชาการที่เน้นการทำงาน "สหสาขาวิชาชีพ และ บูรณาการ" รู้สังคมเมือง สังคมโลก รู้ความต้องการที่แท้จริง และ นำมาแก้ปัญหาให้ตรงความต้องการ
15.       รู้บุคคล บุคคลที่เกี่ยวข้อง ผู้ร่วมทีมงาน นำความแตกต่างมาเป็นประโยชน์ในการพัฒนา หรือ ทำงานร่วมกัน
16.       รู้สามัคคี

ด้วยความปราถนาดี

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)