ถึงเวลาเล่าเรื่องไปเที่ยวตลาดนัดแล้วครับ หลังจากกลับจากตลาดนัดล่วงเลยมาถึง 1 สัปดาห์เต็มๆ เพราะตลาดนัดครังนี้เป็นการไปในฐานะที่งงๆ เหมือนกัน เพราะผมไปในส่วนของทีมงาน แต่สิ่งที่ได้กลับสนุกสนานมากกว่าที่คิด เพราะการเป็นทีมงาน(รับเชิญ) ทำให้ผมสามารถเห็นอะไรๆมากมายเหลือเกิน เห็นทั้งรูปแบบการจัดกิจกกรรม เห็นเนื้อหาสาระที่ดี และที่สำคัญเห็นมิตรภาพที่เกิดขึ้น ในเครือข่ายอย่างกว้างขวาง

       ตลาดนัดครั้งที่ 1 ผมมาร่วมในฐานะคุณกิจ และได้กิจกรรมต่างๆมากมายที่เครือข่ายมอบให้ โดยเฉพาะจาก อ.วัลลา ตันตโยทัย(คุณอำนวย ที่ทำมากกว่าอำนวย) ซึ่งถือว่าเป็นแรงกระตุ้นสำคัญที่ทำให้ผมพยายามสานกิจกรรมในโรงพยาบาลให้ต่อเนื่องสม่ำเสมอ  และทราบข่าวว่าจะมี การจัดตลาดนัดครั้งที่ 2 แต่ก็ไม่คิดว่าจะได้มาร่วมอีกครั้ง จนกระทั่งได้ไปร่วม peer assist ที่เทพธารินทร์ และเปิดบล็อกของตนเองได้ ทาง อ.วัลลา จึงได้ให้เกียรติชวนมาร่วมเสวนา ในเรื่องการทำกิจกรรม PA ให้ผู้เข้าประชุมได้ฟัง 

         บอบอกได้เลยครับว่าการมาร่วมตลาดนั้นครั้งนี้ ผมไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลย ไม่เหนื่อย ไม่เครียด ถึงเวลามาร่วมงานก็ตัวปลิวมาเลยครับ เพราะอาจารย์วัลลาแจ้งไปแล้วว่าให้มาเล่าประสบการณ์ ทุกอย่างจึงอยู่ในสมองหมดแล้ว (ไม่รู้ง่ายไปหรือเปล่าครับ) 

          ขอ AAR ย้อนหลัง 1 สัปดาห์นะครับ

1.ความคาดหวังจากตลาดนัดครั้งนี้

          คาดหวังว่า จะเห็น best prectice จากเรื่องเล่าของโรงพยาบาลทั่วทั้งประเทศอีกครั้งหนึ่ง และจากเรื่องเล่าต่างๆนี้เองที่ผมชอบที่สุด ที่จะได้ไอเดีย ได้กำลังใจ ของคนที่ทำงานเหมือนกัน

          คาดหวังว่า จะนำประสบการณ์การทำ Peer assist ที่ได้มา ถ่ายทอดให้ผู้ร่วมประชุม ได้มากที่สุด ในระหว่างร่วมอภิปราย

2. สิ่งที่ได้เกินความคาดหวัง 

         โอกาศ คือสิ่งแรกที่ได้มา และโอกาศที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานดีๆ ได้เห็นการทำงานที่ตั้งใจของทีมเทพธารินทร์อย่าง อ. วัลลา คุณธัญญา  คุณอาฬสา  คุณสภาพรรณ คุณณัฐพล และจาก สคส. คือคุณธวัช  ซึ่งนำมาเป็นแบบอย่างในการจัดกิจกรรมของตนเองภายหลังได้ครับ

          ทำงานสนุก มันสนุกที่ได้คุยกับคนเยอะเยะที่ทำงานเหมือนกัน  สนุกที่ได้ตักอาหารกับนักกำหนดอาหาร สนุกที่ได้เห็น ได้เป็นเบื้องหลังการเตรียมงาน   ทำให้งานนี้ไม่มีเหนื่อยเลยครับ

 3.สิ่งที่ยังไม่บรรลุ

           ไม่มีครับ เพราะผมใช้เวลาที่เดินดู เดินประสานงานการทำกิจกรรมกลุ่ม ฟังเรื่องราว เรื่องเล่าไปด้วย  เรื่องไหนที่น่าสนใจก็แอบฟังมากหน่อย จึงยังคงได้เรื่องดีๆ มาต่อไอเดียหลายข้อ

4.โอกาสหน้า ถ้าทำกิจกรรมนี้อีก ควรต้องปรับปรุงใน ส่วนไหน

          ก็ส่วนของการควบคุมเวลาครับ ถึงแม้จะทำยาก แต่ก็จำเป็นนะครับ

แล้วจะมาเล่าเกร็ดความรู้ที่ได้จากงานนี้ครับ

ภก.เอนก  ทนงหาญ  ผู้เล่าเรื่อง