การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในจังหวัดปัตตานี

  การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในจังหวัดปัตตานี  

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาสภาพความพร้อมของปัจจัยในการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในจังหวัดปัตตานีจำแนกตามขนาดโรงเรียน

 

2. เพื่อศึกษาการดำเนินงานตามกระบวนการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในจังหวัดปัตตานีจำแนกตามขนาดโรงเรียน

 

3. เพื่อศึกษาระดับการนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการบริหารโรงเรียนตามภารกิจของ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในจังหวัดปัตตานีจำแนกตามขนาดโรงเรียน

 

4. เพื่อรวบรวมปัญหาในการจัดระบบสารสนเทศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในจังหวัดปัตตานี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 8765, เขียน: 04 Dec 2005 @ 04:36, แก้ไข, 13 Jun 2012 @ 22:40, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก
บันทึกล่าสุด


ความเห็น (0)