การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในจังหวัดปัตตานี

  ติดต่อ

  การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในจังหวัดปัตตานี  

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาสภาพความพร้อมของปัจจัยในการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในจังหวัดปัตตานีจำแนกตามขนาดโรงเรียน

 

2. เพื่อศึกษาการดำเนินงานตามกระบวนการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในจังหวัดปัตตานีจำแนกตามขนาดโรงเรียน

 

3. เพื่อศึกษาระดับการนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการบริหารโรงเรียนตามภารกิจของ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในจังหวัดปัตตานีจำแนกตามขนาดโรงเรียน

 

4. เพื่อรวบรวมปัญหาในการจัดระบบสารสนเทศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในจังหวัดปัตตานี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน

หมายเลขบันทึก: 8765, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-13 22:40:00+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)