ขอเชิญชวนเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ วิชาชีพ บรรณารักษ เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็น  ความรู้ โดยผ่านช่องทางการสื่อสารนี้ เพื่อให้ เข้ากับยุคไอที และสังคมอุดมปัญญา นะคะ

สัมมนาict

บาย