• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

Personal Knowledge vs Tacit Knowledge (1)

  ความรู้ชนิดนี้สามารถพัฒนาหรือแบ่งปันกันได้ และเป็นความรู้ที่จะทำให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน  

ความรู้แบบ Tacit Knowledge เป็นความรู้ที่ฝังลึกอยู่ในคน ซึ่งเกิดจากการสะสมทักษะและประสบการณ์อันยาวนาน ความเคยชิน ความเชื่อ ค่านิยม ไม่สามารถขุดค้นขึ้นมาได้ง่ายๆ  และไม่สามารถบรรยายเป็นถ้อยคำ ถ้อยความ หรือสูตรได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อ รวมทั้งทักษะเชิงวิชาการของแต่ละบุคคลที่จะกลั่นกรองความรู้ ความรู้ชนิดนี้สามารถพัฒนาหรือแบ่งปันกันได้ และเป็นความรู้ที่จะทำให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน จำเป็นต้องใช้วิธีการร่วมคิดถกถียงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กันอย่างที่ทำในวงสนทนา หลายครั้งความรู้ประเภทนี้ถูกแสดงออกมาในรูปของความชำนาญเฉพาะด้าน know-how หรือการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งยากที่จะสื่อสารอธิบายออกมาเป็นภาษาที่เป็นทางการได้ หรือ ความรู้ส่วนตัว "Personal Knowledge" โปรดติดตามในฉบับ (2)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  คำสำคัญ (keywords): uncategorized 
  หมายเลขบันทึก: 867
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)