Personal Knowledge vs Tacit Knowledge (1)

  ติดต่อ

  ความรู้ชนิดนี้สามารถพัฒนาหรือแบ่งปันกันได้ และเป็นความรู้ที่จะทำให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน  

ความรู้แบบ Tacit Knowledge เป็นความรู้ที่ฝังลึกอยู่ในคน ซึ่งเกิดจากการสะสมทักษะและประสบการณ์อันยาวนาน ความเคยชิน ความเชื่อ ค่านิยม ไม่สามารถขุดค้นขึ้นมาได้ง่ายๆ  และไม่สามารถบรรยายเป็นถ้อยคำ ถ้อยความ หรือสูตรได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อ รวมทั้งทักษะเชิงวิชาการของแต่ละบุคคลที่จะกลั่นกรองความรู้ ความรู้ชนิดนี้สามารถพัฒนาหรือแบ่งปันกันได้ และเป็นความรู้ที่จะทำให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน จำเป็นต้องใช้วิธีการร่วมคิดถกถียงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กันอย่างที่ทำในวงสนทนา หลายครั้งความรู้ประเภทนี้ถูกแสดงออกมาในรูปของความชำนาญเฉพาะด้าน know-how หรือการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งยากที่จะสื่อสารอธิบายออกมาเป็นภาษาที่เป็นทางการได้ หรือ ความรู้ส่วนตัว "Personal Knowledge" โปรดติดตามในฉบับ (2)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM @ MBA, PSU

หมายเลขบันทึก: 867, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 13:53:06+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)