จากเวทีประชาคม ถึง แผนพัฒนาของอบต.

     แผนพัฒนาตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบล มีความสำคัญต่อการพัฒนา ชุมชนและท้องถิ่นอย่างมาก

     เวทีประชาคมเป็นทางออกหนึ่งที่ตอบคำถามการมีส่วนร่วม ของภาคพลเมือง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นโยบายรัฐกับการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)