GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

วาระการประชุม

เลือกเรื่อง
โดยการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจนมากขึ้น ซึ่งมากกว่าครั้งที่ 1 และประธานได้สั่งงานให้สมาชิกทุกคนแสดงความคิดว่าจะทำการอบรมเรื่องใด

โดยเรื่องที่สมาชิกทุกคนเสนอมามีดังนี้

              1. การจัดการฝึกอบรมเรื่อง "สนทนาภาษาเยอรมัน"การจัดการฝึกอบรมเรื่องการห่อของขวัญ

              2. การจัดการฝึกอบรมเรื่อง การใช้ Microsoft Office PowerPoint เบื่องต้น

              3. การจัดการฝึกอบรมเรื่องการห่อของขวัญ

              4. การจัดการฝึกอบรมเรื่องการเพ้นท์แก้ว

              โดยในการประชุมในครั้งต่อไป จะเป็นการเลือกเรื่องที่จะทำการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ  โดยการประชุมในครั้งนี้ ใช้เวลาในการประชุม  45 นาที่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 8579
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)