วาระการประชุม

เลือกเรื่อง
โดยการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจนมากขึ้น ซึ่งมากกว่าครั้งที่ 1 และประธานได้สั่งงานให้สมาชิกทุกคนแสดงความคิดว่าจะทำการอบรมเรื่องใด

โดยเรื่องที่สมาชิกทุกคนเสนอมามีดังนี้

              1. การจัดการฝึกอบรมเรื่อง "สนทนาภาษาเยอรมัน"การจัดการฝึกอบรมเรื่องการห่อของขวัญ

              2. การจัดการฝึกอบรมเรื่อง การใช้ Microsoft Office PowerPoint เบื่องต้น

              3. การจัดการฝึกอบรมเรื่องการห่อของขวัญ

              4. การจัดการฝึกอบรมเรื่องการเพ้นท์แก้ว

              โดยในการประชุมในครั้งต่อไป จะเป็นการเลือกเรื่องที่จะทำการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ  โดยการประชุมในครั้งนี้ ใช้เวลาในการประชุม  45 นาที่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สิรินความเห็น (0)