การประชุมครั้งที่ 1

สมาชิกในบริษัท

ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการจัดแบ่งหน้าที่การรับผิดชอบโดยแต่งตั้งให้

1.นายวีรพงษ์ สิโนรักษ์       ประธานบริษัท

2.นายทินกร ชื่นอยู่              เลขา

3.นายชลิต จงสำราญ        ฝ่ายเทคนิค

4.นายนพดล  อุดมผล        ฝ่ายเทคนิค

5.นายชัชวาล  ภู่กัน           ฝ่ายเทคนิค

6.น.ส.กิตตินุช แก้วกระจาย    ฝ่ายเหรัญญิก

7.น.ส.ธีรารัตน์ โสภาธี          ฝ่ายการตลาด

8.น.ส.ปวีณา  ชูศรี              ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

9.น.ส.สิริน  วิวัฒน์เจริญพงษ์   ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

10.น.ส.วราภรณ์  พิเศษกุล      ฝ่ายประสานงาน

ชุดพนักงาน  เสื้อเชิร์ตสีดำแขนสั้น กางเกงขายาวสีดำ  เน็กไทน์สีเขียว   รองเท้ารัดส้น

     โดยการประชุมในครั้งนี้ใช้เวลาในการประชุม ประมาณ 1 ชม.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สิรินความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
  • ประชุมอะไรครับ
  • รออ่านอีก อยากทราบรายละเอียดครับ
  • ขอบคุณมากครับ