วันนนี้ไปมหกรรมความรู้แห่งชาติ มีผู้มาเข้าร่วมจำนวนมาก มีการบรรยายโดย อ.ประเวศ วะสี และมีการแบ่งห้องออกเป็นส่วนประชาสังคม ราชการ เอกชนและห้องเรียน KM

ได้เข้าฟังห้องเอกชน มีผู้บรรยายจาก บ.ปูนซีเมนต์ และ บ.ทรู ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมไม่มากนัก (ไม่มีอะไรใหม่ เท่าไรนัก) เนื่องจากยังมองไม่เห็น impact ที่ชัดเจนในเนื้องานตาม theme ของงาน