• ครอสเวิร์ดเกม  Crossword Game หมายถึง เกมกีฬาต่อศัพท์อักษรไขว้ภาษาอังกฤษ
  • แบล๊งค์ Blank หมายถึง ตัวว่าง  ซึ่งเป็นตัวพิเศษที่สามารถกำหนดให้เป็นตัวอักษาใดก็ได้  แต่เมื่อกำหนดแล้วจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้  มีค่าในตัวเอง = 0 คะแนน
  • บิงโก  Bingo  หมายถึง  การที่ผู้เล่นสามารถใช้ตัวอักษรทั้ง 7 ตัว  ที่มีอยู่ในแป้น  นำไปลงบนกระดานให้เป็นคำภายในการลงครั้งเดียว  จะได้คะแนนพิเศษเพิ่มขึ้นอีก 50 คะแนนจากคะแนนที่ได้ปกติ  เราเรียกว่าการทำบิงโก
  • ชาลเล้นจ์  Challenge  หมายถึง  การขอตรวจเช็คคำของคู่ต่อสู้ที่ลงมาว่ามีอยู่ในพจนานุกรมครอสเวิร์ดเกมหรือไม่
  • โฮลด์ Hold หมายถึง  การบอกกล่าวผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามไม่ให้หยิบตัวอักษรในถุงขึ้นมาแทนในการเล่นตานั้น  เพื่อขอเวลาคิดว่าจะขอชาลเล้นจ์หรือไม่
  • การเปลี่ยนตัว  Tiles Exchange  หมายถึง การที่ผู้เล่นทำการเปลี่ยนตัวอักษรของตนเองกับตัวอักษรในถุง
  • ฟิชชิ่ง Fishing  หมายถึงการเสี่ยงลงหรือเปลี่ยนตัวอักษรเพียงหนึ่งตัวหรือมากกว่า  แต่เป็นจำนวนน้อย  โดยหวังผลจะจับได้ตัวอักษรที่ต้องการขึ้นมาจากถุง  เพื่อจะทำคะแนนมากในตาต่อไป  โดยสามารถลงบิงโกได้คะแนนพิเศษ