การผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร

          น้อง ๆ ทหารกองเกินที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกในเดือน เมษายน 2549 แต่ยังไม่จบการศึกษา ขอให้น้อง ๆ ไปรับหมายเรียกที่อำเภอและนำ หมายเรียก ใบสำคัญ สด.9 สำเนาทะเบียนบ้าน ไปติดต่อทำเรื่้องขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารทีี่่สถานศึกษาทีั่น้อง ๆ ศึกษาอยู่ ตามกำหนดที่ทางสถาบันได้กำหนดไว้ ส่วนมากจะไม่เกินเดือน ธันวาคม

          เมื่อได้ยื่นเรื่องขอผ่อนผันต่อสถานศึกษาแล้วน้อง ๆ ต้องมารายงานตัวในวันตรวจเลือกด้วย ถ้าไ่ม่มาถือว่าหลีกเลี่ยงขัดขืน มีโทษจำคุุกไม่เกินสามปีนะครับ อย่าลื

          สงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่ สัสดีจังหวัดชุมพร

077511870 หรือ จ่าเก่ง 018947105 ยินดีให้คำปรึกษาครับผม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ที่ทำการสัสดีจังหวัดชุมพรความเห็น (0)