GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

คลายกังวล

วันเดือนปีเกิดสำคัญไฉน
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น "วิชาโหราศาสตร์เบื้องต้น" ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เน้นให้ผู้เรียน เป็นโหรที่มีจรรยาบรรณ ไม่มีขูดรีดผู้ประสบปัญหาทุกข์ใจ เป็นการซ้ำเติมผู้ประสบความทุกข์ ทำตนเป็นเสมือนเพื่อนคู่ใจให้คำปรึกษาเขาเหล่านั้นด้วยความบริสุทธิ์ใจ หวังสร้างกุศลเพื่อมวลมนุษย์  หากสนใจ!  ส่งชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด เวลาตกฟากและสถานที่เกิด (อำเภอ จังหวัด)ไปให้ ทำนายดู ถามได้ ๒ คำถามโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 8545
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)