คลายกังวล

วันเดือนปีเกิดสำคัญไฉน
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น "วิชาโหราศาสตร์เบื้องต้น" ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เน้นให้ผู้เรียน เป็นโหรที่มีจรรยาบรรณ ไม่มีขูดรีดผู้ประสบปัญหาทุกข์ใจ เป็นการซ้ำเติมผู้ประสบความทุกข์ ทำตนเป็นเสมือนเพื่อนคู่ใจให้คำปรึกษาเขาเหล่านั้นด้วยความบริสุทธิ์ใจ หวังสร้างกุศลเพื่อมวลมนุษย์  หากสนใจ!  ส่งชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด เวลาตกฟากและสถานที่เกิด (อำเภอ จังหวัด)ไปให้ ทำนายดู ถามได้ ๒ คำถามโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน northcultureความเห็น (0)