ความเห็น 1445709

ความหมายต่างๆในเกม

ตาล
IP: xxx.27.50.100
เขียนเมื่อ 

เมื่อแทน blank เป็นตัวอักษรใดๆ จะไม่มีแต้มค่ะ

เนื่องจาก Blank มีคะแนนประจำตัวเองคือ 0 คะแนน

แต่ใช้เพื่อแทนตัวอักษรอะไรก็ได้ A-Z ค่ะ ทำให้เราสามารถลงคำต่างๆ

หรือการบิงโกเป็นไปได้ง่ายขึ้น