แนะนำหน่วยงาน

ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัด

ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัด เป็นหน่วยงานใหม่้ที่เกิดจากการปฏิรูประบบราชการ สังกัดสังสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นหน่วยงานส่วนกลางที่ขึ้นตรงกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานตั้งอยู่บนอัฒจรรย์ ชั้น 2 ของสนามกีฬาจังหวัดชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร  โทร.077-51130 บุคลากรมีข้าราชการ 4 คน ลูกจ้าง 3 คน หน้าที่หลัก 1.การให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านท่องเที่ยวและกีฬา  2.ส่งเสริมและจัดการแข่งกีฬานักเรียนนักศึกษา

 

                                                                                    ส.

                                                                                6/ก.ค./48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chumphon-tourism-and-sportความเห็น (0)