โครงการวิจัยในชุดโครงการวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครู ปี 48 ของภูมิภาค กทม.


ราชื่อโครงการวิจัยและพัฒนาครู และมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบ

ด้าน

รหัส
ชื่อโครงการวิจัย
ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ
 หลักสูตร
5ปี
6111  
6112  
6113
การติดตามการใช้หลักสูตรผลิตครู 5 ปี  มรภ. สวนสุนันทา 
การติดตามการใช้หลักสูตรผลิตครู 5 ปี  มรภ. บ้านสมเด็จฯ

การติดตามการใช้หลักสูตรผลิตครู 5 ปี  มรภ. จันทรเกษม
ผศ.ดร.รสสุคนธ์ มกรมณีและคณะ
ดร.สมกูล ถาวรกิจและคณะ
ดร.ปัญญา ธีระวิทยเลิศและคณะ

  90,000
100,000
  91
,000

บริหาร
จัดการ
หลักสูตร
6114 
6115 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการผลิตครู5ปี มรภ.สวนสุนันทา
การพัฒนาระบบบริหารจัดการผลิตครู5ปี มรภ. พระนคร
ผศ.ดร.มัย สุขเอี่ยมและคณะ
ดร.อรุณี สำเภาทองและคณะ
100,000
100,000
รูปแบบการเรียนรู้ ชุดวิชา 6121
  
6122  
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ชุดวิชา
   EDUC101  พื้นฐานการศึกษาและแบบเรียนรวม
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ชุดวิชา

  EDUC105  การพัฒนาความเป็นครูวิชาชีพ   
ผศ.ประไพ สิทธิเลิศและคณะ

ผศ.สายพิณ ธรรมบำรุงและคณะ      
100,000

100,000 

โรงเรียนร่วม
พัฒนา
6131  
6132 
6133 
6134   
การพัฒนา โรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู  มรภ. สวนสุนันทา
การพัฒนา โรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู  มรภ. ธนบุรี
การพัฒนา โรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู มรภ. จันทรเกษม
การพัฒนา โรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู มรภ. บ้านสมเด็จฯ
ผศ.วรวิทย์ จินดาพลและคณะ
รศ.ดร.วิไลตั้งจิตสมคิดและคณะ

ดร.ปัญญา ธีระวิทยเลิศและคณะ
ผศ.มณี  เหมนานนท์และคณะ
 100,000
  9
0,000
  8
0,000
  8
0,000
คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 837เขียนเมื่อ 6 กรกฎาคม 2005 10:10 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 13:53 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี