ในช่วงสัปดาห์นี้ ผมพูดออกรายการวิทยุเรื่องที่ Bill Gates มาเยือนเมืองไทย มีท่านผู้ฟังสนใจอยากจะอ่านเนื้อหาที่ Bill Gates กล่าวในงาน Thailand Digital Inspiration ณ ทำเนียบรัฐบาล จะให้ Download ผ่านชุมชนของเราที่ WebSite gotoknow.org ก็รับฝากไฟล์ขนาดไม่เกิน 200000 Bytes เล็กเกินไป ให้ไป Download ที่ billgates.msnth.com เลยดีกว่า เขาบีบอัดมาเป็น Zip File ท่านจะต้องระเบิดออกมาเป็น pdf ได้ 2 File ทั้งฉบับภาษาไทย และอังกฤษ ครับ

http://billgates.msnth.com/downloads/morning/transcripts/Digital_Inspiration_Elite_Transcript.zip