ที่สถาบันที่ดิฉันทำงานอยู่ มีศาลเจ้าพ่อฯ ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นักศึกษาทั้งหลาย มักจะมานิยมกราบไหว้ ขอพร อธิษฐาน ขอให้เจ้าพ่อฯ ช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ ดิฉันเดาว่าโดยมากจะเป็นเรื่องการเรียน ดิฉันจะเห็นของไหว้ เช่น น้ำแดง ตุ๊กตารูปยีราฟ ฯลฯ เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสอบปลายภาคที่ผ่านมา

ทำให้ดิฉันนึกถึงคติธรรมในหนังสือเล่มเล็กๆ ที่คุณวิเชียร วิไลงานให้มาเป็น สคส. ปีใหม่ที่ผ่านมา เป็นหนังสือที่รวบรวมคติธรรม โดยพระราชวิจิตรปฏิภาณ (พิพิธธรรมสุนทร) ใช้บรรยายที่ช่อง ๑๑ โดยมีตอนหนึ่งในเล่มว่าด้วยเรื่อง "เรียนอย่างไรให้สำเร็จ" ซึ่งทำให้ดิฉันประทับใจ เพราะเป็นคติธรรมที่จำได้ง่าย ได้ใจความ ปฏิบัติแล้ว ได้ผลจริง ดังนี้

ใครๆ ก็อยากเรียนเก่ง วิธีที่จะเรียนเก่ง ก็ต้องหาวิธีการเรียน ... แต่คนเดี๋ยวนี้ .... ก็หาวิธีการเรียนเก่งด้วยการอธิษฐาน ด้วยการที่เมื่อเวลาไหว้ครูแล้ว ก็ขอให้พระเจิมหนังสือ ซึ่งความจริง พระท่านก็อยากจะสอนพวกเรา โดยเฉพาะคนที่กำลังอยู่ในวัยเรียนว่า ...

คนที่จะประสบความสำเร็จ เป็นบัณฑิตได้นั้น จะต้องมีคาถา คาถานี้ก็จะต้องนำไปสู่ปฏิบัติ เรียกว่า "มงคลเสก" แล้วก็ "มงคลสร้าง" ผู้ที่จะได้เรียนได้สำเร็จ ประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียน จนเป็นบัณฑิตได้นั้น จะต้องปฏิบัติตามบาลีภาษิต ดังนี้ ...

สุ จิ ปุ ลิ

สุ คือ สุตะ ต้องขยันสดับตรับฟัง

จิ คือ จินตะ ต้องคิดตาม มีสมาธิกับเรื่องที่ฟัง

ปุ คือ ปุจฉา ต้องไต่ถามเมื่อสงสัย ในเรื่องที่ฟังอยู่

ลิ คือ ลิขิตะ เขียน จารึก บันทึกไว้

เวลาดิฉันเห็นนักศึกษาขอพร ดิฉันมักจะคิดตามไปด้วยเสมอว่า ขอให้สมหวังเพราะถ้าได้ปฏิบัติมงคลเสก และมงคลสร้าง "สุ จิ ปุ ลิ" ด้วยความเพียรและความสม่ำเสมอเป็นนิสัยตามข้างต้นแล้ว ย่อมจะสมหวังสอบผ่านแน่นอน ฝากคุณครู และ อาจารย์ทั้งหลาย เอามงคลบทนี้ไปฝากนักเรียนนักศึกษาด้วยนะคะ