ทัศนคติที่ทุกคนมองสถานการณ์ชายแดนใต้

            ปัญหาชายแดนใต้ถือเป็นปัญหาที่มีความเรื้อรังมายาวนาน  และในปัจจุบันเป็นปัญหาที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ  มีการฆ่ากันตายรายวัน  มีการวางระเบิด  และอื่นๆมากมาย  ทำให้คนในพื้นที่เกิดความหวาดกลัว  และทำให้ชาวบ้านไม่ไว้ใจคนแปลกหน้าที่เข้าแม้แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจเอง  และคนนอกพื้นที่มองคนในสามจังหวัดว่าเป็นคนป่าเถื่อน  ไร้วัฒนธรรม  และไม่มีการศึกษา  ถ้าย้อนมองจริงๆแล้วคนในสามจังหวัดก็ไม่ได้เลวร้ายอะไร  ทุกคนก็มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย  เห็นใจซึ่งกันและกัน  สำหรับที่เกิดขึ้นเป็นคนบางกลุ่มเท่านั้นที่ทำให้คนหลายๆคนได้รับความเดือดร้อน  และเป็นที่รังเกียจของคนจังหวัดอื่นๆ  ซึ่งคนเหล่านี้ยังต้องการการช่วยเหลือ และความเห็นใจจากหลายๆฝ่าย  ไม่ใช่ปล่อยให้สถานการณ์มีความรุนแรงขึ้นโดยไม่ได้รับการแก้ไข  ถ้าทุกๆคนเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพี่น้องสามจังหวัดชายแดนใต้  โดยเฉพาะกับพี่น้องมุสลิม  ถึงจะเป็นมุสลิมแต่เราก็เป็นคนไทยเกิดในแผ่นดินไทยก็เป็นคนไทยเหมือนๆกัน  บางคนอาจจะรังเกียจคนมุสลิม  จากสถานการณ์ตอนนี้ทำให้บางคนเกิดความรังเกียจและทำให้ไม่ไว้ใจกันระหว่างมุสลิมกับพุทธ  ซึ่งทำให้ตอนนี้ไม่สามารถที่จะพูดคุยเหมือนก่อน  เพราะต่างฝ่ายก็ระแวงกัน  ทำให้เกิดความตึงเครียดมากขึ้น  บางคนอาจจะใช้ความแค้นส่วนตัวมาทำร้ายเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน   ขอให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันและช่วยกันแก้ไข  เพื่อให้สามจังหวัดได้สงบสุขเหมือนกับจังหวัดอื่นๆ และขอให้อยู่กันอย่างสันติสุขเสียที