การขึ้นค่าเทอมของมหาวิทยาลัย

            จากการที่มหาวิทยาลัยประกาศขึ้นค่าเทอมให้แพงขึ้นกว่าเดิมนั้น  ทำให้นักศึกษาได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  เพราะว่านักศึกษาค่อนข้างมีฐานะยากจน  ทำให้กระทบต่อการเรียนของเขาในเทอมหน้า  เนื่องจากฐานะทางบ้านไม่เอื้ออำนวยแล้วสำรับนักศึกษาที่ยังเรียนอยู่  และนักศึกษาที่กำลังจะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย  เหมือนเป็นการตัดโอกาสที่เขาจะได้เข้ามาเรียนในระดับมหาวิทยาลัย  ด้วยสาเหตุที่ว่าไม่มีเงินที่จะจ่ายค่าเทอมในการเข้ามาเล่าเรียน  ซึ่งมันอาจจะขัดกับการที่ภาครัฐหรือหลายๆฝ่าย  ผลักดันและส่งเสริมให้เด็กที่ได้เรียนหนังสือ  โดยเฉพาะเด็กที่ขาดโอกาสให้สามารถเข้ามาเรียนหนังสือ  แต่พอมาประกาศขึ้นค่าเทอมทำให้นักศึกษาและเด็กที่จะเรียนอย่างที่ตั้งใจ  กลับต้องขาดโอกาสตรงนั้นไป  ซึ่งเป็นการไม่ยุติธรรมสำหรับพวกเขา  ที่จะตัดสิทธิ์เพียงเพราะไม่มีเงินจ่ายค่าเทอม  ดังนั้นขอความเห็นใจจากหลายๆฝ่าย  ให้มีการพิจารณาและหาแนวทางการแก้ไข  หรือชะลอการขึ้นค่าเทอม  เพื่อให้เด็กๆได้มีโอกาสได้เรียนหนังสืออย่างที่ตั้งใจ  เพื่อมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญต่อไป