พฤติกรรมการแต่งตัวของนักศึกษา การแต่งตัวของนักศึกษาในปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไปมาก  จากเมื่อก่อนนั้นจะแต่งตัวที่ถูกต้องตามกฏระเบียบของมหาวิทยาลัย แต่งตัวมิดชิด  มีความเรียบร้อย  มีความเหมาะสมที่จะเป็นปัญญาชน   แต่ถ้ามองกลับกันแล้ว  ปัจจุบันการแต่งตัวดังกล่าวแทบจะไม่มีเหลือในมหาวิทยาลัย   นักศึกษาจะแต่งตัวจัดมากขึ้น โดยเฉพาะนักศึกษาหญิง จะเห็นได้ชัดมาก  คือ  จะใส่เสื้อขนาดเล็กลง  หรือที่เรียกว่าเสื้อดับเบิ้ลเอส  ทริปเปิ้ลเอส จนแทบจะหายใจไม่ออก   กระโปรงก็จะสั้นขึ้น  สั้นอย่างเดียวไม่พอยังผ่าให้เห็นต้นขาอีก   ซึ่งการแต่งตัวดังกล่าวนั้นจะนำไปสู่การก่อให้เกิดอาชญากรรม   เพราะสามารถทำให้เกิดการยั่วยุทางอารมณ์  จึงนำไปสู่คดีฆ่า ข่มขืน ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อตัวเองเลย   นอกจากนี้สุขภาพกายก็จะยังแย่ด้วย     การเป็นนักศึกษานั้นจะต้องประพฤติตัวดี  ทำตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม แต่งตัวก็จะต้องให้ถูกกาลเทศะ ถึงแม้ว่าเราจะไม่เคารพตัวเองแล้ว ก็สมควรที่จะให้ความเคารพสถาบันที่ตนศึกษาอยู่ด้วย   เพราะอย่างน้อยสถาบันการศึกษาก็เป็นสถานที่ที่ให้ความรู้กับเรา  และอย่างน้อยที่นี่ก็ช่วยขัดเกลาเราให้มีคุณธรรมมากยิ่งขึ้น