การขึ้นค่าเทอม

ปัจจุบันนี้การที่เด็กจะก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย คงจะเป็นเรื่องยากโดยเฉพาะเด็กที่มีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดีนัก  การที่พวกเขาจะมีโอกาสเข้าสู่มหาวิทยาลัยนั้นคงเป็นเรืองที่ยาก  เพราะปัจจุบันนี้มีการประกาศขึ้นค่าเทอมจากเดิมไม่กี่พันบาท  แต่ตอนนี้ค่าเทอมเป็นหมื่น      สำหรับลูกชาวนา ชาวสวนแล้วคงจะเป็นเรื่องใหญ่โตมาก   การที่จะได้เงินมานั้นจะต้องใช้เวลาเป็นอย่างมากถึงจะได้เงินเป็นหมื่น  ดังนั้นการขึ้นค่าเทอมนั้นจึงเป็นการตัดโอกาสของเด็กที่จะเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยเพราะจะต้องใช้งบเป็นจำนวนมาก  ในเมื่อการศึกษาจะช่วยพัฒนาให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ให้คนมีศักยภาพเพิ่มขึ้น   แล้วทำไมต้องขึ้นค่าเทอมด้วย  ซึ่งสิ่งนี้เป็นการทำให้คนไม่มีการศึกษาเพราะทนสู้กับค่าเทอมไม่ไหว เมื่อคนในสังคมไม่ได้รับการศึกษาแล้วสังคมจะเกิดการพัฒนาหรือไม่  สิ่งดีๆจะมีในสังคมหรือไม่  ซึ่งคนในสังคมใช่ว่าจะมีฐานะที่เหมือนๆกัน รวยล้นฟ้ากันทุกคน มีรวยก็ต้องมีจน  ดังนั้นการที่จะขึ้นค่าเทอมนั้นจะต้องคำนึงถึงความเหมาะสม  และคำนึงถึงความเดือดร้อนของคนที่จะเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยด้วย  จะยอมปล่อยให้คนขาดโอกาสทางการศึกษาหรอ