กลยุทธ์การสร้างเครือข่าย เพื่อช่วยในการขับเคลื่อนงานเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งในการเคลื่อนงานพัฒนาสังคม/งานพัฒนาชุมชน ซึ่งหลายหน่วยงานนิยมนำมาใช้ หลังจากพิจารณาแล้วว่า กลุ่ม/องค์รชาวบ้านเริ่มมีความเข้มแข็งจำเป็นที่จะต้องขยายแนวคิดหรือเชื่อมโยงการทำงานร่วมกัน ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับเครือข่ายนั้น ว่าจะร่วมมือกันทำ อะไร...แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า บางทีการสร้างเครือข่ายก็กลายเป็นสูตรสำเร็จ...ที่บางหน่วยงานหยิบไปใช้ เพียงเพราะว่า การมีเครือข่ายมันทำให้งานดูดีขึ้น...บางเครือข่ายก็เป็นเครือข่ายเพียงในนาม เพราะไม่ได้มีการปฏิสัมพันธ์อะไรกัน หรือ ไม่มีความเชื่อมโยงกันเลย...บางทีจนลืมไปด้วยซ้ำว่าตัวเองมีเครือข่ายหรือเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย...ไม่รู้จะเรียกอะไรดี...เครือข่ายจับตั้ง, เครือข่ายกระดาษ, เครือข่ายหลอกๆ...ซึ่งไม่มีพลังอะไร นอกจากประชุมครั้งสองครั้งแล้วบอกเป็นเครือข่าย...มีคณะกรรมการมีสมาชิก...สุดท้ายก็หายไปกับสายลม ไม่มีการเคลื่อนงานอะไรต่อ...บางทีมุ่งสร้างเครือข่ายจนลืมมองความเข้มแข็งขององค์กรที่จะเข้าร่วมเป็นเครือข่ายซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนระดับเครือข่าย...ถ้าองค์กรที่จะเข้าเป็นเครือข่ายยังพึ่งตัวเองไม่ได้...ยังไปแบบกระท่อนกระแท่น...การจะร่วมมือในระดับเครือข่ายคงเป็นไปได้ยาก...เหมือนคำหนึ่งที่ชาวบ้านพูดเอาไว้ว่า "ฮากยังบ่แข็งแรง เครือมันก็ตายเบิด" (รากยังไม่แข็งแรง ต้นมันก็ตาย)...เครือข่ายเทียมสร้างได้ไม่ยาก...แต่เครือข่ายแท้ เป็นสิ่งที่น่าจะพิจารณาให้ลุ่มลึกกว่าเดิม... การติดตามงานของผู้ก่อการสร้างเครือข่ายแต่แรกเริ่มก็มีความสำคัญ...ในฐานะที่เป็นผู้กระตุ้นเสริมแรงจากภายนอก...รากยังไม่แข็งแรง ยังมาขาดน้ำอีก เครือข่ายตายแน่แน่