การใช้โทรศัพท์มือถือของเยาวชน โทรศัพท์มือได้กลายเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราไปแล้ว  เป็นเหมือนอวัยวะๆหนึ่งในร่างกายของเรา  ถ้าขาดแล้วจะอยู่ไม่ได้   ถ้าไม่มีก็ต้องรีบหาให้มี  เพื่อที่จะได้ไม่ตกเทรนด์  ซึ่งโทรศัพท์มือถือจะมีอิทธิพลเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะต่อเยาวชน   จะเห็นได้ว่าแม้กระทั่งเด็กประถมก็มีโทรศัพท์มือถือใช้กันอย่างแพร่หลาย  ซึ่งถือว่าเป็นการไม่สมควรที่จะให้เด็กในช่วงนี้ใช้กัน บางคนมีมือถึอก้อใช่ว่าจะใช้โทรคุยเรื่องธุระสำคัญแต่จะคุยเรื่องไร้สาระเสียมากกว่า บงคนถึงขนาดนอนดึกเพราะคุยโทรศัพท์กัน  โทรศัพท์มือถือใช่ว่าจะมีประโยชน์อย่างเดียว ประโยชน์ของมันก็จะทำให้เราสามารถติดต่อได้สะดวกมากยิ่งขึ้น  แต่โทษของมันล่ะก็มีเหมือนกัน สิ่งของบางอย่างมีคุณก็ต้องมีโทษ  เพราะถ้าหากเด็กหรือเยาวชนใช้ไม่ถูก  ก็จะนำภัยมาสู่ตัวเอง เช่น  การคุยโทรศัพท์นานๆ จะทำให้ปวดหัว และจะทำให้เกิดมะเร็งในสมอง  เพราะคลื่นของโทรศัพท์จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดมะเร็งขึ้นมา  นี่เป็นเพียงโทษที่มีต่อสุขภาพเท่านั้น  แต่โทษของมันที่เหลืออีกนั้นก็มีเช่นเดียวกัน   ดังนั้นผู้ปกครองจะต้องคำนึงถึงความเหมาะสม ก่อนที่จะซื้อโทรศัพท์มือถือให้บุตรหลานใช้กัน  เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อบุตรหลานของตนเอง