มอ.ปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   หรือคนทั่วๆไปเรียกว่า มอ.ปัตตานี  เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความหลากหลายของนักศึกษา ความหลากหลายทางวัฒนธรรม   เพราะมหาวิทยาลัยแห่งนี้ตั้งอยู่ในจังหวัดปัตตานี  มีนักศึกษาที่นับถือศาสนาที่หลากหลาย  โดยเฉพาะพุทธกับอิสลาม    ถึงแม้ว่าจะมีความแตกต่างกันในด้านของศาสนา  วัฒนธรรมกัน  แต่นักศึกษาทุกคนก็อยู่ร่วมกันได้  โดยไม่มีปัญหาอะไร  บางคนถึงกับสนิทกัน  โดยที่นับถือศาสนาที่แตกต่างกันแต่ก็คบกันได้   ท่ามกลางความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคม  นักศึกษาทุกคนก็ยังยืนหยัดอยู่ได้ บางคนถึงขนาดเปรียบเปรยว่า เป็นดอกไม้ในดงปืน   แต่ดอกไม้นั้นก็ยังอยู่ได้ และสามารถอยู่ร่วมกันได้เป็นอย่างดี มอ.ปัตตานี เป็นสถาบันที่ให้ความรู้เทียบเท่ากับสถาบันหรือมหาวิทยาลัยอื่นๆได้เช่นกัน   ผลิตบัณฑิตออกมามากมาย  ซึ่งเราก็เป็นคนหนึ่งที่กำลังจะจบจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้   จากเอกพัฒนาสังคม  ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจอย่างยิ่ง  ภูมิใจที่ได้เรียนที่นี่  ภูมิใจที่จะได้เป็นบัณฑิตที่จบจากรั้วสีบลู