การแต่งกายของวัยรุ่นมุสลิมในปัจจุบันนี้  มีแนวโน้มว่าจะขัดกับหลักศาสนามากขึ้น  เพราะว่าการแต่งกายจะเน้นการแต่งกายตามแฟชั่นสมัยใหม่  ไม่ว่าจะเป็นเสื้อที่เล็กลง  กางเกงที่ฟิตมากขึ้น  และสำหรับบางคนก็แต่งกายที่ผิดเพี้ยนไปจากที่ศาสนากำหนด  คือไม่คลุมฮิญาบ  ซึ่งหลายคนมองว่าการคลุมฮิญาบนั้นมันเชย  เพราะไม่สามารถที่จะเผยให้เห็นส้นผม สตรีมุสลิมทุกคนต้องมีมาตรฐานเดียวกันต้องแต่งกายให้มิดชิด  ไม่ได้แบ่งว่าคนสามจังหวัดชายแดนใต้เท่านั้นที่ต้องคลุมฮิญาบ  แต่คนจังหวัดอื่นๆหรือภาคอื่นๆไม่ต้องคุลมฮิญาบ  ซึ่งมันเป็นความเข้าใจที่ผิดๆ ผู้ใดที่นับถือศาสนาอิสลามต้องคุลมฮิญาบทุกคน  การคลุมฮิญาบถือว่าเป็นการป้องกันตัวเองจากอันตรายอย่างหนึ่ง  เพราะในปัจจุบันปัญหาที่เกิดขึ้นคือปัญหาการข่มขืน  อย่างหนึ่งก็มาจากการแต่งกายที่ล่อแหลม  และการชอบโชว์มากเกินความจำเป็น  แต่สำหรับสตรีมุสลิมไม่ค่อยเกิดขึ้นเพราะมีการป้องกันตัวเอง  โดยการแต่งกายที่มิดชิด  ไม่ได้เปิดเผยให้เห็นสรีระทำให้เกิดผลดีอย่างหนึ่ง  แต่ด้วยสังคมและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป  ทำให้สตรีมุสลิมบางคนมีความคิดที่เปลี่ยนไปเกี่ยวกับการแต่งกาย  มองว่าการแต่งกายแบบเดิมไม่เข้ากับยุคสมัย  จนทำให้ต่างศาสนิกมองว่าอิสลามมีกฎเกณฑ์ที่เปลี่ยนไปจากเดิมหรือเปล่า  จนทำให้เกิดความเข้าใจที่ผิดๆไปจากที่ควรจะเป็น