อินเตอร์เน็ตกับวัยรุ่น             ปัจจุบันนี้  อินเตอร์เน็ตถือว่ามีบทบาทสำคัญมากกับวัยรุ่น  ไม่ว่าจะเป็นการหาข้อมูลเพื่อประกอบการศึกษา  หรือแม้แต่การได้รับข่าวสารทั่วไป  แต่โดยเฉพาะในตอนนี้  วัยรุ่นหันมาใช้อินเตอร์เน็ตมากขึ้น  จนกลายเป็นว่าอินเตอร์เน็ตมาครอบงำจนบางคนติดมันไปแล้ว  และใช้อินเตอร์เน็ตไปในทางที่ไม่ดี  เช่นการเปิดเวปโป๊  สื่อลามก อนาจารทั้งหลาย  ก็ล้วนมาจากสื่อทางอินเตอร์เน็ตทั้งนั้น  และการแชทก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่มีบทบาทกับวัยรุ่นอย่างรุนแรงมาก  เด็กบางคนติดแชทจนไม่ยอมเรียนหนังสือ  จนส่งผลกระทบต่อการเรียนและเป็นปัญหาอื่นๆตามมาอีกมากมาย  อย่างปัญหาการล่อลวง  ปัญหาการข่มขืน  เพราะมาจากการแชทนี้เอง  และการโชว์เรือนร่างผ่านกล้อง  นับวันวัยรุ่นไทยจะมีความกล้าในทางที่ไม่ดีมากขึ้น  ทำให้เด็กมีความก้าวร้าวและทำตัวไม่เหมาะสม  ดังนั้นทางครอบครัวควรมีมาตรการในการดูแล และป้องกัน  ไม่ให้เด็กเหล่านี้แสดงพฤติกรรมแปลกๆ ควรมีการแนะนำและตักเตือน  ว่าสิ่งไหนควรและไม่ควร  เป็นการป้องกันเด็กไม่ให้ออกนอกกรอบเกินไป