บุคคลใดก็แล้วแต่  ที่คิดจะเข้ามาอยู่ในองค์กรใดองค์กรหนึ่ง  เมื่อก้าวเข้ามาแล้ว  สิ่งที่บุคคลเหล่านั้นจะต้องทำนั่นก็คือ  “ปักใจเชื่อมั่นในองค์กรของตน  และทำดีให้ถึงที่สุดเท่าที่จะทำได้” 

คนบางคนอาจคิดว่า  มันไม่ใช่...  งานบางงานน่ะ...  ไม่ต้องทำดีที่สุดก็สามารถเห็นผลแล้ว

นั่นแหละ...  เป็นความคิดที่ผิด...

เพราะมีองค์กรไม่กี่องค์กรหรอกที่ฉาบฉวยสิ่งเหล่านี้ได้...  แต่ส่วนมากจะทำไม่ได้  เพราะการทำงานต้องทำด้วยฝีมือ  ทำด้วยใจ  ไม่ได้อาศัยความฟลุ้ค...  ถ้าไม่เก่งอนาคตขององค์กรก็มืดมน  ผลที่ตามมานั่นก็คือหน้าที่การงานของบุคลากรในองค์กรนั้นก็จะมืดมนตามไปด้วย

บุคลากรในองค์กรจะต้องมีความสามารถ  และที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือ  “ความทะเยอทะยาน”  ถ้าบุคลากรขาดความความทะเยอทะยาน  พลังในการสร้างสรรค์งานให้กับองค์กรก็จะไม่เกิดขึ้นเลย  ถึงแม้ว่าบุคลากรจะมีพรสวรรค์ก็ตาม  แต่ถ้าขาดข้อนี้ไปก็ไม่สามารถแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่

บุคลากรในองค์กรทุกองค์กร  จึงจำเป็นต้องตั้งความหวังสูง ๆ  เข้าไว้  เช่น  ไม่จำเป็นต้องเป็นคนเก่งที่สุด  แต่เป็นคนที่สามารถพัฒนาองค์กรก้าวเดินอย่างราบรื่น  ก็สุดยอดแล้ว....