ตั้งสติรับมือ"แผ่นดินไหว"  

  แนวทางรับมือเหตุแผ่นดินไหว เพื่อป้องกันอันตรายดังนี้
         ช่วงก่อนเกิดแผ่นดินไหว ให้ตรวจสภาพความปลอดภัยของบ้าน เครื่องใช้ภายในบ้าน ดูอุปกรณ์ที่อาจก่อให้เกิดอันตราย เช่น ตู้ ชั้นหนังสือ ยึดติดกับฝาบ้านหรือเสาให้มั่นคง อย่าวางสิ่งของหนักบนชั้น หิ้งสูงๆ หากเกิดแผ่นดินไหวอาจตกลงมาเป็นอันตรายได้ และซักซ้อมความพร้อมของสมาชิกในบ้านโดยกำหนดจุดนัดพบที่...นอกบ้านไว้ก่อน เพื่อมีที่ปลอดภัยหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้น ควรสอนสมาชิกรู้จักวิธีตัดไฟ ปิดวาล์วน้ำและถังแก๊ส วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น จัดเตรียมไฟฉาย ถ่านไฟฉาย กระเป๋ายา รวมถึงอุปกรณ์ดับเพลิงไว้
         ช่วงระหว่างเกิดแผ่นดินไหว ให้ตั้งสติ อย่าตื่นตระหนกตกใจ ถ้าอยู่ในอาคาร ควรอยู่จุดที่มีโครงสร้างแข็งแรง หาที่หลบกำบังให้พ้นจากสิ่งหล่นทับ อยู่ห่างประตูระเบียง หน้าต่าง งดใช้ลิฟต์ ห้ามใช้เทียนหรือไม้ขีดไฟ เพราะอาจมีแก๊สรั่ว ถ้าอยู่นอกอาคาร ให้ห่างจากอาคารสูง เสาไฟฟ้า ต้นไม้ใหญ่ และไม่ขับรถช่วงเกิดเหตุ
         ช่วงแผ่นดินไหวสงบแล้ว ตรวจสอบตัวเอง-คนข้างเคียงว่าได้รับบาดเจ็บหรือไม่ รีบออกจากอาคารที่เสียหายทันที ใส่รองเท้าหุ้มส้นเสมอ เพราะอาจมีเศษแก้ว วัสดุแหลมคมอื่นๆ ตรวจสอบสายไฟ ท่อน้ำ ท่อแก๊ส ควรเปิดวิทยุเพื่อรับฟังคำแนะนำฉุกเฉิน

หากมีการเตรียมพร้อมที่ดีแล้ว จะช่วยลดการสูญเสียได้มาก เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

  ที่มา : www.dekdee.com