ทั้งเดือนกุมภาพันธ์  ฝ่ายอาชีวอนามัยได้เยี่ยมทุกหน่วยของภาควิชาพยาธิฯ ด้วยความเป็นห่วงทั้งเรื่องความปลอดภัย  และการปฏิบัติตามมาตรฐานISO...   เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ผู้เขียนได้เข้าร่วมเยี่ยมสำรวจ ร่วมกับประธานฝ่าย(อ.มุกดา) และกรรมการอีก 2 ท่าน(นายดำ และคุณอารมย์) วันนั้นพวกเราได้ไปตรวจเยี่ยม 2 หน่วย แต่ละหน่วยมีแนวร่วมช่วยกันพูด  ผลัดกันเล่า   คือโลหิตวิทยา พี่เม่ย พี่ธิดา พี่ทร และภูมิคุ้มกันมี พี่จิน  น้องจุก และก็น้องใหม่อีกคน

อ.มุกดา  เตรียมเอกสาร(checklist)มาให้พวกเรา(กรรมการ)  เป็นอย่างดีค่ะ   มีหัวข้อต่างๆ ที่ต้องการสำรวจ และรายละเอียดของแต่ละหัวข้อ ตั้งแต่โครงสร้าง(เช่น พื้นที่ใช้สอย    ฝ้าเพดานที่ขึ้นราได้ง่ายเพราะความชื้น   การระบายอากาศ)  ระบบความปลอดภัย  การป้องกันอัคคีภัย(มีซ้อมแผนเป็นประจำอยู่แล้ว มีป้ายบอกทางหนีทีไล่หรือยัง)  ความสะดวกและความปลอดภัยของบุคลากร  อุปกรณ์และเครื่องมือ   สารติดเชื้อ รวมทั้งสารอันตราย แนวจากการจัดการอย่างไร

checklist ที่ว่านี้ มีผลการสำรวจครั้งที่แล้ว ผลการสำรวจครั้งนี้ และข้อเสนอแนะ ทำให้ง่ายต่อการติดตาม(และตามติด)   แม้เราจะไม่ได้เป็นผู้มาตรวจเยี่ยมหน่วยงานนี้ในครั้งที่แล้ว แต่ก็สานงานต่อไปได้ด้วยดี

   อาชีวอนามัย1                              checklist ของห้องปฏิบัติการ ที่ขอรับรอง มาตรฐานISO 15189  

     อาชีวอนามัย 1                                      checklist ของหน่วยงานสนับสนุน    

 เนื้อหาchecklist ของห้องปฏิบัติการ และ หน่วยงานสนับสนุน  ก็จะเป็นเรื่องเดียวกัน

<p>ประธานฝ่าย อ.มุกดา  เป็นคนหลักที่จะไปตรวจเยี่ยมด้วยทุกนัด(เรียกว่าเป็น all in one อีกท่านหนึ่งของภาควิชา)   กรรมการท่านอื่น  มาจากหน่วยงานในภาควิชาที่หมุนเวียนไปสำรวจหน่วยงานอื่นที่ตัวเองไม่ได้เป็นสมาชิกอยู่  เช่น ผู้เขียน อยู่หน่วยนิติเวชและพิษวิทยา ก็จะมีกรรมการท่านอื่นมาตรวจ  การหมุนเวียนกันตรวจทำให้ทำให้เห็นตัวอย่าง  และข้อแตกต่าง   ได้แลกเปลี่ยน เพื่อนำมาปรับปรุงหน่วยงาน  </p><p>เมื่อมีการประชุม ระดมสมอง กรรมการทุกท่านไม่ต้องอธิบายกันมาก  ต่างก็จะนึกภาพสถานที่  หน่วยต่างๆ  ตามซอกตามมุม   4 ชั้น รวมชั้น base เป็น 5 ชั้น และ ผู้คนอีก  220 คน ว่า   โหม่เรา  มีความสุข กันดีอยู่ม้าย?</p>