ปัจจุบันนี้มีการใช้โทรศัพท์มือถือกันจำนวนมาก โดยมีเครือข่ายของแต่ละบริษัทอยู่ตามสัดส่วนการครองตลาด  แต่วิถีของเครือข่ายคนไทยเปลี่ยนไปตามโปรโมชั่นที่ถูกจัดขึ้น การพยายามโทรฟรีแบบเหมาจ่ายในเครือข่ายเดียวกัน จึงทำให้ความสัมพันธ์กับคนที่มีมือถือนอกเครือข่ายลดน้อยลง

 

การโทรฟรีหลังสี่ทุ่มก็ทำให้คนไทยต้องอดนอนตอนสี่ทุ่มเพื่อรอโทรศัพท์  ถ้าโทรฟรีเที่ยงคืนก็ต้องอดนอนเที่ยงคืน

 

 เราคนไทยทำใมจะต้องเดินตามเครือข่ายโทรศัพท์และโปรโมชั่นของมันล่ะ

 

เราคนไทยทำใมต้องปรับวิถีชีวิตไปตามโปรโมชั่นโทรศัพท์หนอ

 

นี่หรือที่เรียก  เศรษฐกิจไม่พอเพียง