อย่าเพิ่งตัดสินเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์

Do not judge, Time will tell.