จังหวัดมหาสารคาม มีความสุขที่สุดในปี 2549

จังหวัดเพชรบูรณ์ ดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน