เศรษฐกิจไทยปีนี้ส่อโตแค่ 4.5% สภาพัฒน์ยังไม่ปรับเป้า-หวังรัฐเร่งเบิกจ่ายงบกระตุ้น

เศรษฐกิจไทยปีนี้ส่อโตแค่ 4.5%

           สภาพัฒน์ยังไม่ลดเป้าเศรษฐกิจไทยปีนี้ แต่หวั่นใจเศรษฐกิจโลกชะลอตัวส่อฉุดจีดีพีโตไม่เกิน 4.5% ห่วง การลงทุนภาคเอกชนอืด หวังรัฐบาลเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ 80% สร้างความเชื่อมั่นกระตุ้นการลงทุนและการใช้จ่าย

              ดร.อำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ (สศช.) แถลงการคาดการณ์เศรษฐกิจปีนี้ว่า เศรษฐกิจน่าจะขยายตัวได้ในอัตรา 4-5% ตามคาดการณ์เดิม แต่ก็มีความเป็นไปได้สูงถึง 63% ที่จะขยายตัวในอัตรา 4-4.5% เนื่องจากการส่งออกและการท่องเที่ยวของไทยจะได้รับผลกระทบจากการขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงของภาวะเศรษฐกิจโลก    นอกจากนี้ การชะลอตัวของเศรษฐกิจปีนี้ยังมีสาเหตุมาจากการลงทุนของภาคเอกชนที่ยังไม่ฟื้นตัวอย่างเต็มที่ โดยเห็นได้จากตัวเลขลงทุนที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ลดลงในปีที่ผ่านมา  และมีผลต่อการลงทุนจริงในปีนี้ ประกอบกับนักลงทุนยังรอดูสถานการณ์ทางการเมืองและการดำเนินมาตรการด้านเศรษฐกิจต่าง ๆ   อย่างไรก็ตาม หากรัฐบาลสามารถเร่งเบิกจ่ายงบประมาณการลงทุนของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจให้ได้ 80% ของวงเงินงบประมาณ และเร่งส่งเสริมการส่งออกและการท่องเที่ยว ดำเนินมาตรการประหยัดพลังงาน ดูแลรักษาระดับราคาสินค้าเกษตรให้มีเสถียรภาพ และสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นของนักลงทุน โดยเฉพาะการเร่งลงนามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น ก็จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นและทำให้การลงทุนและการใช้จ่ายกลับมาฟื้นตัวได้ในช่วงไตรมาส 3 และ 4 ของปีนี้  ถามว่าเป็นห่วงการลงทุนเอกชนหรือไม่ ก็ห่วง แต่ความมั่นใจอยู่ที่เอกชนที่รอดูสถานการณ์ ซึ่งถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วางไว้ทั้งการลงทุนภาครัฐให้ได้อย่างน้อย 80% ทำแผนโลจิสติกส์ ขนส่งมวลชนต่าง ๆ แล้ว  การลงทุนเอกชนก็คงไม่ลดลง นอกจากนี้ ก็ต้องดูด้วยว่าร่างรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้งจะเป็นไปตามกำหนดการหรือไม่ดร.อำพน กล่าว

              เลขาธิการ สศช. กล่าวถึงภาวะเศรษฐกิจไตรมาส 4 ปี 2549 ว่า อัตราการขยายตัวอยู่ที่ 4.2% ชะลอตัวต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้า โดยมีสาเหตุจากการชะลอตัวของการบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชนที่ได้รับ ผลกระทบจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงก่อนหน้า   นอกจากนี้ การผลิตในไตรมาส 4 ยังชะลอตัวลง  โดยภาคเกษตรขยายตัวได้เพียง 0.9% เนื่องจากผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมในหลายจังหวัดที่มีผลต่อผลผลิตข้าวและพืชผักอื่น ๆ

                                                                    คม ชัด ลึก  8   มี.ค.  50

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลางความเห็น (0)